image1 image2 image3 image4 image5

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Kancelaria Komornicza nr III w Oleśnicy Joanna Neumann, ul. Moniuszki 52/4, 56-400 Oleśnica, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Przetwarzane dane osobowe są w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego, postępowania zabezpieczającego oraz wykonania innych ustawowych obowiązków w sprawach prowadzonych w Kancelarii i czynione jest to na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz przepisów kpc i przepisów o biurowości kancelarii komornika a także w celu wykonania zadań, określonych w tych przepisach i obejmujących prowadzenie urządzeń ewidencyjnych kancelarii komornika oraz dokumentowanie przebiegu egzekucji; ponadto dane są przetwarzane w zakresie odpowiedniego funkcjonowania Kancelarii (dostawcy towarów i usług). Po zakończeniu postępowania dane osobowe będą przetwarzane do celów archiwalnych na podstawie art. 37a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych (podstawa z art.6 ust.1 lit.c , art.6 ust.1 lit.e RODO).
  Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz poprzez składnie wniosków w kancelarii.
 1. Dane osobowe mogą być udostępniane osobom, podmiotom i instytucją wymienionym w przepisach ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, kodeksu postępowania cywilnego i w innych aktach prawnych regulujących czynności wykonywane przez komornika sądowego oraz w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Kancelarii osobom i podmiotom zapewniającym, na podstawie właściwych umów powierzenia, obsługę Kancelarii.
 1. Dane Pani/Pana nie są przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 1. Dane osobowe przetwarzane są do czasu prawomocnego zakończenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego lub postępowania innego rodzaju a po jego zakończeniu, na podstawie art. 37a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych przez odpowiedni okres wymieniony w przepisach. W zakresie dostawców usług i towarów dane osobowe są przechowywane w okresie przewidzianym w przepisach skarbowych.
 1. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania a w szczególnym przypadku prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu.
 1. Podanie danych przez stronę postępowania, uczestnika postępowania i inne osoby fizyczne, które przez komornika zostały wezwane jest:
 • wymogiem ustawowym wynikającym z art. 801(1) kpc. Za złożenie fałszywego oświadczenia dłużnik ponosi odpowiedzialność karną a w razie niezłożenia wykazu majątku wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika, ponadto przepisy art. 913 § 1, art. 916, art. 917, art. 918(1), art. 919 oraz art. 1053 § 2 kpc stosuje się odpowiednio, z tym że postanowienie o ukaraniu dłużnika grzywną wydaje komornik. O przymusowym doprowadzeniu dłużnika albo zastosowaniu aresztu nieprzekraczającego miesiąca orzeka sąd na wniosek komornika;
 • wymogiem ustawowym wynikającym z przepisu art. 761 § 1 i 2 kpc, art. 126 w zw. z art 13 § 2 kpc oraz art. 809 i innych kpc oraz art. 2 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Niepodanie danych w odpowiedzi na wezwanie komornika z art. 761 kpc może zostać ukarane grzywną do 2000 zł. W innych przypadkach może skutkować pominięciem praw w toku egzekucji lub nie zrodzić żadnych skutków, poza odnotowaniem odmowy podania danych w protokole z czynności.
 1. Informacje zbierane są w zgodzie z przepisami kpc także od innych niż dłużnik podmiotów ( określonych w art.761 kpc, a także od wierzyciela, świadków czynności, domowników dłużnika itd.), informacje te pozyskiwane są w oparciu o wyraźne uregulowania prawne, którym podlega komornik sądowy, z tego względu komornik nie jest związany obowiązkiem udzielenia informacji o jakim mowa jest w art. 14 rozporządzenia ogólnego (RODO).