image1 image2 image3 image4 image5

W związku z występowaniem wirusa SARS-CoV-2

Kancelaria w dniach od 16.03.2020 do odwołania czynna w godz. 8:00 - 14:00

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI 1/2 LOKALU MIESZKALNEGO

Dobroszyce ul Rynek 3/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Joanna Neumann na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-12-2019 r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Oleśnicy mającego siedzibę pod adresem 3 Maja 48/49, 56-400 Oleśnica w sali nr 24, odbędzie się pierwsza licytacja udziału wynoszącego 1/2 części nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 56-410 Dobroszyce,
ul. Rynek 3/1, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1E/00069213/1 o powierzchni użytkowej 38,30 m2, będącego własnością dłużnika: Monika Gawłowska

Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 38,30m² znajduje się na parterze budynku, po prawej stronie. Struktura lokalu: 2 pokoje, kuchnia, łazienka. Pomieszczenia w kształcie prostokątów, pokoje mają osobne wejścia bezpośrednio z korytarza. Drzwi drewniane pełne w stanie przeciętnym, drzwi wewnętrzne przesuwne w stanie słabym. Okna pcv w stanie dostatecznym, parapety w stanie dostatecznym. Kaloryfery płytowe w stanie dostatecznym. Okładziny podłogowe: w pokojach panele, w kuchni oraz łazience płytki podłogowe. Okładziny ścian: częściowo płytki ceramiczne (część ściany kuchni i łazienki), w pokojach panele ścienne, farba. Zaobserwowano miejscowe ogniska zagrzybienia. Każde pomieszczenie posiada oświetlenie główne sufitowe. Łazienka: sedes z pojemnikiem na wodę, umywalka, prysznic. Lokal nie posiada balkonu. Lokal wymaga nakładów na remont. Stan techniczny lokalu określony został jako słaby. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze na zewnątrz budynku oraz pomieszczenie gospodarcze wewnątrz budynku w którym znajduje się piec na paliwo stale. Opis pomieszczeń przynależnych: PIWNICA NR 3 O POW. 5,9 M2, POM. GOSPODAR. NR G-1 O POW. 1,3 M2

Suma oszacowania wynosi 33 301,00zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 24 975,75 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 330,10 zł. Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika do dnia 03.12.2019r.:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Oleśnicy 61 10205297 0000 1302 0172 2511
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Poświadczenia podpisu dokonuje notariusz (zgodnie art 96 pkt 1 ustawy z 14 lutego 1991 prawo o notariacie). W treści pełnomocnictwa musi być zostać wyraźnie określona czynność, do której pełnomocnik został umocowany (tzn.udział w konkretym przetargu, wskazanie konkretnej nieruchomości, na czyją rzecz nieruchomość ma być nabyta).
Zobowiązać dłużnika o udostępnienie oglądania nieruchomości w dniu 29.11.2019r. godz. 10.10, operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.