image1 image2 image3 image4 image5

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Raków 40, nr działki 178/6

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Joanna Neumann na podstawie przepisu

art. 945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że zostaje rozpoczęty z dniem 10.08.2020r. a w dniu 13.10.2020r. dokonany i zakończony o godz. 10.00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Joanna Neumann z siedzibą ul. Moniuszki 52/4, 56-400 Oleśnica protokół opisu i oszacowania nieruchomości położonej pod adresem 55-093 Kiełczów, Raków 40, nr działki 178/6, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1E/00078871/7

Termin oględzin w/w nieruchomości został wyznaczony na dzień 11.09.2020r., godz. 10.00

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.